jump to search

Skupina BAT

British American Tobacco je přední světová tabáková společnost, která prodává více než 200 značek na více než 200 trzích.

Společnost působí v šesti regionech – Amerika; Asie–Tichomoří; Východní Evropa; Střední Východ a Afrika; Západní Evropa – a tím pokrývá šest kontinentů. Skupina zaujímá pevnou pozici na trhu v každém z uvedených regionů a na více než 55 trzích zaujímá vedoucí pozici. British American Tobacco má ve svém portfoliu více než 200 značek, takže vyrábí každou osmou cigaretu, kterou vykouří některý z miliardy dospělých kuřáků na světě.

Společnost British American Tobacco si udržuje významnou pozici v celosvětovém měřítku již více než 100 let. Společnost vznikla v roce 1902 spojením společností British Imperial Tobacco Company a American Tobacco Company. V roce 1911 byla společnost zapsána na londýnské burze. Do roku 1912 se podle tržní kapitalizace stala jednou z 12 největších světových korporací. V lednu 1999 se British American Tobacco spojila se společností Rothmans International – v té době čtvrtým největším výrobcem tabákových výrobků.

V roce 2015 prodala British American Tobacco 663 miliard kusů cigaret vyrobených ve 44 výrobních závodech ve 41 zemích. Společnost zaměstnává na celém světě více než 50 tisíc lidí a mnoho dalších nepřímo jednak prostřednictvím svého dodavatelského řetězce, jehož součástí jsou dodavatelé, smluvní partneři, distributoři a maloobchodní prodejci, a také v oblasti pěstování tabáku, kde má uzavřené přímé smlouvy s více než 90 000 farmáři a pěstiteli. Pět celosvětově prodávaných značek společnosti – Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall a Rothmans – v roce 2015 znovu zaznamenalo nárůst společného podílu na trhu, takže tyto značky představují více než dvě pětiny všech prodaných cigaret. Uvedené značky spolu s dalšími značkami v portfoliu British American Tobacco – jako je např. Vogue, Viceroy nebo HB – se podílely na postupném růstu a rozvoji British American Tobacco do její současné úspěšné podoby.

Pracovní síla British American Tobacco je v celosvětovém měřítku velice rozmanitá a multikulturní. V rámci naší korporátní struktury má každá místní společnost zaručenou svobodu jednání, přičemž sama odpovídá za svou činnost. Rozhodnutí se přijímají co možná nejblíže místním zainteresovaným partnerům a řídí se našimi rámcovými zásadami, standardy, postupy, strategiemi a delegovanými oprávněními.

British American Tobacco má vizi stát se přední společností na celosvětovém tabákovém trhu. Společnost rovněž usiluje o vytváření dlouhodobé hodnoty pro akcionáře a snaží se demonstrovat, že ke svému podnikání přistupuje odpovědně a že je také odpovědným členem občanské společnosti.

Naše Standardy obchodního jednání jsou souborem globálních politik British American Tobacco, který vyjadřuje náš závazek k dosažení vysokého stupně integrity. Jako takové, hrají klíčovou roli ve strategii skupiny British American Tobacco.

Standardy obchodního jednání (825 kb) 

Standardy obchodního jednání společnosti British American Tobacco („SoBC“) zavádí přísné normy etického chování v obchodních vztazích, jejichž splnění vyžadujeme od našich společností a zaměstnanců po celém světě. Etický kodex dodavatelů vydaný BAT doplňuje SoBC tím, že vymezuje minimální standardy, jejichž dodržování od svých dodavatelů vyžadujeme. Tento Etický kodex je důkazem našeho přesvědčení, že je nutné dodržovat lidská práva a mezinárodní normy, včetně obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zásad Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky.

Supplier Code of Conduct EN & CZ - July 2016.pdf (369 kb) 

max
large
medium
small
mobile