jump to search

Regulace spotřeby tabáku

Díky našim bohatým zkušenostem a znalostem můžeme vládám a regulačním orgánům nabídnout platnou pomoc při formulování politiky týkající se tabáku.

Jsme přesvědčeni, že při vypracovávání nových předpisů musí jednotlivá rozhodnutí vycházet z podrobného výzkumu a z otevřených konzultací se všemi subjekty, které pravděpodobně budou takovými předpisy dotčeny, a to včetně subjektů působících v tabákovém průmyslu.

Uvítali bychom efektivní regulaci založenou na konkrétních důkazech, která by splňovala stanovené cíle v oblasti ochrany veřejného zdraví, ale neomezovala by naši schopnost soutěžit na trhu, respektovala by naše zákonná práva a nepoškozovala by maloobchodní prodejce.

Říkáme zcela jasně, co si myslíme, podporujeme některé nové návrhy, avšak s jinými nesouhlasíme. Když nesouhlasíme s některými navrhovanými předpisy v oblasti regulace, snažíme se být konstruktivní a navrhovat alternativní řešení umožňující splnění regulačních záměrů vlád a stanovených cílů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

max
large
medium
small
mobile