jump to search

Směrnici o tabákových výrobcích (TPD)

Časy se mění – stejně jako regulace tabákových výrobků…

Rádi bychom vás informovali o průběhu schvalování TPD (evrospké směrnice o tabákových výrobcích).

Novela zákona c. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, která TPD transponuje do ceské vnitrostátní úpravy byla vyhlášena ve Sbírce zákonu CR dne 9. cervna 2016. Úcinnost novely a lhuty pro doprodej výrobku jsou upraveny následujícím zpusobem:

TPD nabyde úcinnosti 90 dní po publikaci zákona, tj. 7. 9. 2016.

  • Po 90 dnech od publikace zákona se na trh budou moci dovážet pouze produkty splnující TPD požadavky (tj. mající nové obrázkové varování).
  • Jakékoli produkty, které budou vyrobeny od 7. 9. 2016, musí obsahovat již nové kombinované varování.

V návrhu zákona však zustává další 3 mesícní lhuta pro doprodej výrobku se stávajícím zdravotním varováním, která zacne bežet až po uplynutí výše zmínené 90 denní lhuty:

  • Soucasné výrobky budou na úrovni maloobchodu doprodávány až do 7. 12. 2016.

V dubnu 2014 přijala EU novou Směrnici o tabákových výrobcích (Tobacco Products Directive), dále jen „TPD“.

Jedná se o novou verzi existující Směrnice z roku 2001, která představuje výrazné zpřísnění omezení týkajících se např. zdravotních varování, složek tabákových výrobků, sledování produktů, elektronických cigaret či přeshraničního prodeje.

Členské státy měly zhruba dva roky na přijetí těchto opatření do svého vnitrostátního práva a měly by je začít dodržovat od srpna 2016.

Vzhledem k tomu, že příslušné právní předpisy ČR se stále projednávají, budou jednotlivé termíny ještě potvrzeny později. Pokud by přijetí nových povinností do českého právního řádu mělo být oproti výše uvedenému zpožděno, budeme Vás o tom (neprodleně) informovat.

Jaká jsou tedy klíčová opatření TPD?

Flavours
Produkty s charakteristickými příchutěmi* (například ovocné příchutě) cigaret budou z trhu staženy. Mentolové produkty by měly být na trhu povoleny až do roku 2020.
Paper blue
Text and images
Od srpna 2016 je zakázáno používání textů a obrázků, které by mohly být vnímány jako zavádějící např. tím, že naznačují menší škodlivost výrobku (např. „přírodní“, „organický“, „bez přísad“, „tenký“). Stejně tak bude zakázáno uvádět hladiny dehtu,nikotinu a oxidu uhelnatého.
Paper yellow
Security
Od roku 2019 bude na krabičkách a kartonech uveden speciální bezpečnostní prvek a jedinečný identifikátor, a to za účelem boje proti pašování a padělání tabákových výrobků.
Paper blue
Capsules
Kapsle by měly být povoleny, nesmí však obsahovat charakteristické příchutě s výjimkou mentolu, který je povolen do roku 2020.
Paper yellow
Packs
Od srpna 2016 budou muset všechna balení cigaret a tabáku obsahovat zdravotní varování, které bude pokrývat 65 % plochy na obou stranách balení a bude umístěno ve vrchní části krabičky. Tato varování budou vedle textu obsahovat též obrázkové varování, které by mělo snížit atraktivnost tabákových výrobků pro kuřáky. Tato pravidla se budou zavádět postupně, nejprve pro cigarety a balený tabák a později pro doutníky a doutníčky. Přesná podoba obrázku není zatím schválena.
Paper yellow
Scanning
Od roku 2019 bude také zaveden čtecí systém zaměřený na sledovatelnost tabákových výrobků.
Paper blue
Pack size
Od srpna 2016 musí krabičky cigaret obsahovat ve všech členských státech EU minimálně 20 kusů cigaret, balení tabáku pak minimálně 30 g.
Paper yellow
E-cigarettes
U elektronických cigaret (těch, které nepodléhají regulaci jako léčiva) bude výhledově maximální hladina nikotinu 20 mg/ml. Elektronické cigarety pak budou muset splňovat i podmínky bezpečnosti výrobku a omezení reklamy. Načasování těchto omezení bude ještě potvrzeno.
Paper blue
 

*„Charakteristická příchuť“ znamená výrazná vůně nebo chuť, jiná než tabáková.

Ujišťujeme Vás, že nedojde ke změně v chuti či směsi našich produktů.

Společným úsilím se vypořádáme s úskalími nových požadavků. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., má řadu zkušeností s řešením legislatvních i jiných změn obchodního prostředí a slibujeme Vám, že využijeme v příštích měsících všechny naše odborné znalosti a zkušenosti, abychom dali dohromady řadu řešení, jak Vás podporovat a zajistit, aby Vaše podnikání i nadále profitovalo.


Budete-li mít po přečtení tohoto článku nějaké otázky nebo jakékoliv obavy, kontaktujte obchodního zástupce British American Tobacco nebo přihlaste se do BATzona  pro více informací.

Prosíme, berte na vědomí skutečnost, že společnost British American Tobacco není schopna poskytovat individuální a konkrétní právní rady. Pokud potřebujete právní poradenství, dovolujeme si Vás odkázat na Vašeho vlastního nezávislého právníka.

max
large
medium
small
mobile